Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

jobi
17:30
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viamiimi miimi
jobi
17:30

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa

— Niebo
jobi
17:30
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
jobi
17:30
9082 b8b1 500
jobi
17:29
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viafutureiscoming futureiscoming
jobi
17:29
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
jobi
17:29
6385 f97b
Reposted fromfelicka felicka viafutureiscoming futureiscoming
17:29
17:29
jobi
17:29
2618 4bb9 500
jobi
17:28
Do powiedzenia zostało nam jedynie milczenie.
— Lars Saabye Christensen
17:28
jobi
17:28
Innym razem. Nie zawsze jest jakiś inny raz.
— Lars Saabye Christensen
jobi
17:28
2333 f77a
jobi
17:28
7694 aef7 500
jobi
17:28
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
jobi
17:27
1416 c55d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
jobi
17:27

March 22 2018

jobi
17:32
Reposted fromavooid avooid viapoolun poolun
jobi
17:32
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl