Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

jobi
11:45
jobi
11:45
jobi
11:45
5502 337d 500
11:45
jobi
11:45
9296 7852
Reposted fromskrzacik skrzacik vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
jobi
11:44
jobi
11:44
5130 494b
jobi
11:44
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viafutureiscoming futureiscoming
jobi
11:44
0630 ba10 500
good morning everybody
Reposted fromkrzysk krzysk viafutureiscoming futureiscoming
jobi
11:44
jobi
11:44

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

11:44
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viafutureiscoming futureiscoming
jobi
11:43
4948 fbec 500
jobi
11:43
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
jobi
11:43
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viafutureiscoming futureiscoming
11:43
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viafutureiscoming futureiscoming
jobi
11:43
9147 20dc 500
jobi
11:43
Człowiek odczuwa głęboki smutek, jeśli to, co czyni, nie służy życiu. 
— Marshall B. Rosenberg
Reposted fromkitana kitana viafutureiscoming futureiscoming
jobi
11:42
jobi
11:42
7924 7fdb 500
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl