Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

jobi
11:49
Oby od dzisiaj zupa była pełna tylko pozytywnego pesymizmu i twórczego smutku! 
Tags: #stolat
Reposted bySkydelankarolinnaa

December 05 2017

jobi
23:03
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viainnocencja innocencja
jobi
23:02
jobi
23:02
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viapatyna patyna
jobi
23:02
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
jobi
23:02
jobi
23:02
3504 5de5
jobi
23:02
jobi
23:02
jobi
23:02
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
23:02
9026 89b8 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadivi divi
jobi
23:01
7602 bf9e 500
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
jobi
23:01
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapatyna patyna
jobi
23:01
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana vianieobecnosc nieobecnosc
jobi
23:01
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialeksandra leksandra
jobi
23:00
6745 a78c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszczeblo szczeblo
jobi
23:00

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku vialeksandra leksandra
jobi
23:00
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vialeksandra leksandra
jobi
23:00
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viajudysza judysza
jobi
23:00
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl