Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

jobi
19:51
0755 e3da
Reposted fromheldupowy heldupowy viazoshka zoshka
jobi
19:51
7550 9780
Reposted frommisza misza viazoshka zoshka
19:50
8955 8861 500

Apres Surf. (by ben giesbrecht)

Reposted fromerial erial viazoshka zoshka
19:49
6200 fb88 500
Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie viafilology filology
19:49
jobi
19:49

Ten ma samochód,
Ten ma.

Ja - piechota.

Potrącę kogo, to żyje
I ja żyję
I jeszcze mogę pluć
Na to co mnie nie chce.

— M. Białoszewski, Wygrana
Reposted frommatwin matwin viaWascon Wascon
jobi
19:47
5536 3b46
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaromantycznosc romantycznosc
19:45
19:45
jobi
19:45
6597 8bd9 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamoc-arrr-na moc-arrr-na
jobi
19:43
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viamoc-arrr-na moc-arrr-na
jobi
19:40
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMissMurder MissMurder viamoc-arrr-na moc-arrr-na
jobi
19:40
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viamoc-arrr-na moc-arrr-na
jobi
19:39
Reposted fromoll oll viamoc-arrr-na moc-arrr-na
jobi
19:37
jobi
19:36
9200 a1ca
Reposted fromeryawen eryawen viamiimi miimi
jobi
19:36
0786 593a
Reposted frompesy pesy viamiimi miimi
jobi
19:33
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiimi miimi
jobi
19:33
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa
— Anthony de Mello
Reposted frombzdura bzdura viamiimi miimi
jobi
19:33
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl