Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

14:13
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove
jobi
14:13
4923 6f53 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaankaottak94 ankaottak94
jobi
14:12
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
jobi
14:12
Reposted fromallsystemsgreen allsystemsgreen vialexxie lexxie
jobi
14:12
4155 a76e 500
Reposted fromveturna veturna vialexxie lexxie
jobi
14:12
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Reposted fromintotheblack intotheblack vialexxie lexxie
jobi
14:12
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie vialexxie lexxie
jobi
14:11
nawet po zranieniu
stracie
bólu
zerwaniu
twoje ciało jest nadal
tym jedynym
pod którym chcę
być rozebrana
— Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
jobi
14:11
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
jobi
14:11
14:11
jobi
14:11
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialenka024 lenka024
jobi
14:11
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso

March 19 2017

jobi
17:44
1026 0aa3 500
jobi
17:44
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viazamknioczy zamknioczy
jobi
17:32
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack vialenka024 lenka024
jobi
17:32
17:32
5855 7833 500

mohtz:

tuesday / background practice pieces (ii)

Reposted fromszszsz szszsz vialenka024 lenka024
jobi
17:31
0767 6e4f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialenka024 lenka024
jobi
17:29
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl