Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2016

jobi
23:42
2981 7e6c
Reposted fromnightmvre nightmvre viamielle mielle
jobi
23:42
5216 80c0 500
Reposted fromszelestlisci szelestlisci viamielle mielle
jobi
23:42

Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.


— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viamielle mielle
jobi
23:42
Zawsze znajdę coś, co mnie martwi.
— Mariusz Szczygieł/Zrób sobie raj
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamielle mielle
jobi
23:42
23:41
4646 5b16 500
Reposted fromerial erial viamielle mielle
jobi
23:41
2391 03b4
choruje na bezsenność i bezmiłość 
Reposted frommozaiczna mozaiczna viamielle mielle
23:41
6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viamielle mielle
jobi
23:40
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem.
jobi
23:40
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamielle mielle
jobi
23:40
9304 9ff5 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamielle mielle
jobi
23:30
(…) Bo kobieta wybaczy wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.
jobi
23:28
2639 73a2
Reposted fromarwen arwen viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
jobi
23:28
5830 2596
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialexxie lexxie
jobi
23:28
6655 60bc
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
jobi
23:28
0366 b014 500
Reposted fromnutt nutt viamoc-arrr-na moc-arrr-na
jobi
23:22
on zawsze jest super.
jobi
23:22
8509 973a
Anna Świrszczyńska
Reposted fromlavelinier lavelinier viamoc-arrr-na moc-arrr-na
jobi
23:22
jobi
23:13
2113 d45b
Reposted fromdaria490 daria490 viamoc-arrr-na moc-arrr-na
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl