Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

jobi
11:50
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viapoolun poolun
jobi
11:50
Już się nauczył, że wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted frompuella13 puella13 viapoolun poolun
11:50
7501 82aa 500
Reposted fromdeviate deviate viapoolun poolun
jobi
11:50
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoolun poolun
jobi
11:50
1581 bf48 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viapoolun poolun
jobi
11:50
2978 fa81
Reposted frommononok mononok viapoolun poolun
jobi
11:50
6080 fdf7 500

“Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. 
A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg i nie ma już czym wrócić do siebie.....“

~ Jarosław Borszewicz

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoolun poolun
jobi
11:49
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viapoolun poolun
jobi
11:49
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viapoolun poolun
jobi
11:49
jobi
11:49
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaromantycznosc romantycznosc
jobi
11:49
3632 dbce 500
jobi
11:49
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
jobi
11:49
5373 3cde 500
jobi
11:49
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
11:48
jobi
11:48
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
jobi
11:46
jobi
11:46
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
jobi
11:46
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl